jcm-logo

İsa Məsihin həyatının ilk illəri

Bizlərdən neçəsi İsa Məsihin uşaqlığında gənçcliyindəki həyatın bilirik?Həqiqətəndə İncildə İsa Məsihin erkən yaşları haqqında çox az yazılmış və yer almış.İnsanlar tez tez belə suallar soruşurlar ;İsa Məsih erkən yaşlarda nə edirdi? Onu sənəti nə idi? Onun ailəsi və şəxsi həyatı haqqında və niyə İsa Məsih 30 yaşında xidmət etməyə başlayıb ?O bundan əvvəl nə edirdi? İnsanlar tez-tez bu sualları soruşurlar və İsa Məsih haqqındakı şübhələrini dil gətirirlər. Müqəddəs Kitabda çox az yazılmış olsa da, digər dini ayələr və tarixi istinadlar vasitəsilə biz ilk növbədə İsanın həyatına dair daha çox məlumat əldə edə bilərik. Bu gün “Graham Ford”, “Müsəlmanlar üçün İsa Məsih” təşkilatının prezidenti İsa Məsih həyatının erkən illəri haqqında anlamağımıza yardımçı olacaq və niyə 30 yaşında xidmətə başlamağının səbəbini açıqlayacaq.