jcm-logo

Hər il minlərlə missioner islam ölkələrinə İncil ilə Müsəlmanlara təbliğ aparmaq üçün səfər edirlər. Ancaq, Məsihə həqiqətən iman edən Müsəlmanların sayı şok edici dərəcədə çox azdır. Bu acı reallığın arxasındakı səbəb nədir? Heyif ki, Müsəlmanlara müjdə ilə çatmaq üçün yola çıxan insanlar İslam dininin reallıqda nə olduğu haqqında çox az məlumatlıdırlar. Bu Xristianların Müsəlmanlarla Məsihi effektiv şəkildə paylaşmaq üçün bir şəkildə Müsəlmanlarla əlaqə qurmasını əngəlləyir.

MİM mərkəzi Müsəlmanların Məsihə iman etdiyini görmək istəyən Xristianları elmləndirən kurslarla təmin edəcək. Onlara İslam ayələri, tarixi, Şəriət qanunları və s. öyrədiləcək, onlara həmçinin İslam ölkələrində danışmaq üçün müxtəlif dillər də öyrədiləcək, bu deyilənlər onların İslam ölkələrində asanlıqla inteqrasiyalarına imkan verəcək.

Məsihə yönəlmiş Müsəlmanlara və ya Xristianlıq haqqında daha çox informasiya toplamaq istəyənlərə MİM mərkəzi tərəfindən onların öz dillərində Xristianlıq ruhuna aid İncillərlə, Xristian kitabları ilə, CD və DVD-lərlə təmin edilərək dəstək veriləcək və Urdu dilində/Hind dilində/Bangla dilində/Ərəb dilində/Tamil dilində/İndoneziya dilində və s. onlayn təbliğat həyata keçiriləcək.

Heç vaxt bir Müsəlman üçün İslamı tərk etmək və qorxularına, sosial və hüquqi əlaqələrinə görə Xristiyanlığa bağlanmaq asan olmayacaq. Qanun, rəhbər orqanlar, ailə Məsihi onların xilaskarı kimi qəbul edənləri cəmiyyətdən ata, gözlərindən düşə və həttə öldürə bilərlər.

MİM mərkəzi o Müsəlmanlara kömək edəcək ki, onlar öz həyatlarını Məsihə olan sevgilərinə görə təhlükəyə atırlar və onlara hüquqi yardım, maddi dəstək göstəriləcək, onların təhlükəsiz bir sığınacaq tapması üçün maliyyə dəstəyi ilə təmin olunacaqlar, Onların inanclarını bütün çətinliklərə baxmayaraq qoruyacağıq.

MİM mərkəzinin yaxşı hazırlanmış missionerləri İslam ölkələrinə, Müsəlmanlarla əlaqə qurmaq missiyası ilə dünyanın hər yerinə səyahət edəcəklər və onları Məsihin işığına gətirəcəklər. MİM mərkəzinin missiyası bu planetdəki hər bir yalnız Müsəlmana İsa Məsihin yaxşı xəbərlərini öyrətməkdir, beləcə onlar Qiyamət gününə hazırlanacaqlar.

Yalnız sizin yardımınız sayəsində biz MİM mərkəzini bir reallıq halına gətirə bilərik. Sizin mülayim və səxavətli hədiyyələriniz bizim Rəbbimiz İsa Məsih üçün bu təkraredilməz və faydalı yeri yaratmağımıza imkan verə bilər. Sizin töhfəniz bizim İncilin mesajlarını İslam dünyasının hər bir küncünə yayımlamağımıza və Müsəlmanları Rəbbimiz İsa Məsihin Krallığına gətirməyimizə kömək edə bilər. Hər hansı bir sualınız varsa və ya işimiz haqqında daha ətraflı məlumatlanmaq istəsəniz, bizə müraciət etməkdən çəkinməyin.