jcm-logo

Üçlük; Bir, Üç, və ya hər ikisi

Üçlük xristianlığın ən mürrəkkəb aspektlərindəndir. Biz xristianların inancı var və Tanrının üç fərqli şəkildə təmsil olunduğuna inanırıq. Amma bir çox qeyri xristianlar üçün bu gülünc və məzəlidir, digər tərəfdən çoxlu qeyri xristianlara bilmək amaraqlıdrki niyə və necə Tanrı üç şəkildə ola bilər? üç müxtəlif konsept necə ola bilər; Tanrının oğlu, Tanrının müqəddəs Ruh, Tanrının özü və eyni zamanda hamısı birdir!!!Həqiqətən də onlar qarışdırırlar. Bu gün “Graham Ford”, “Müsəlmanlar üçün İsa Məsih” təşkilatının prezidenti üçlük ilə əlaqəli və “Tanrı birmi, üçmüdür və ya hərikisidirmi?” Suallarını aydınlaştırmaqda bizə yardım edəcək.