jcm-logo

Rəbbiniz sizin üçün döyüşür

Rəbbiniz sizin üçün döyüşür - Azəri xristian vebsaytı

Çıxış 14:14 – Rəbbiniz sizin üçün döyüşəcək və siz sülhünüzə sahib olacaqsınız.

Bu ayədə Musa İsaraillilərə “Rəbbiniz sizin üçün döyüşəcək və siz sülhünüzə sahib olacaqsınız” deyir. O dövrdə İsraillilər qırmızı dənizin kənarında dayandılar, Misir ordusu onların arxasında idi. İsraillilər çıxılmaz vəziyyətdə idilər, lakin Rəbb özünü bu vəziyyətdə onlara yetirdi. Tanrı Misirlilərə və İsraillilərə Rəbb olduğunu və bütün şöhrətlərin onun olduğunu aydın bir şəkildə göstərmək istəyirdi. Allah İsraillilərə Onun onların Qurtuluşu və Xilaskarı olduğunu göstərmək istəyirdi və onlar vəziyyətdən özlərini xilas edə bilmədikləri üçün onların adına Allahın hərəkət etməsini gözləmək lazım idi. Tanrı səmanın küləyinə və dənizin dalğalarına əmr etdi, dənizi ikiyə parçaladı, onların döyüşündə döyüşdü, onlara qayğı göstərdi və düşmən dənizdə boğuldu.

İnanclılara görə əgər biz bu nöqteyi-nəzərdən öyrənsək həyatımız fərqli və daha güclü ola bilər. Bız Xristianlar Tanrıya inansaq ki, o bizim döyüşümüzdə savaşacaq, O bizə düşmənlərimizə qarşı çaşqınlıq, qorxu, neqativlik və ümidsizliyimizə qalib gəlməyimizə kömək edəcək. Bəzən İsraillilərin küncə sıxışdığı kimi, içinə düşdüyümüz bir problem, bir vəziyyətin həllini görmədiyimiz zamanlar olur. Heç bir çıxış yolu görmədiyimiz zaman Tanrının Xristianlara görə söylədiyi “Tanrımızın heç bir döyüşü idarə etməsi çətin deyil” sözünə inanmalıyıq.

Biz fikirlərimizdə və sakitliyimizdə yüngül, sakit, sərbəst olmalıyıq. Qorxu, vahimə, neqativlik və ümidsizlik ifadə etməli deyilik, əksinə, Ona inanmalıyıq ki, hər şey Tanrının nəzarəti altındadır və O bizim üçün döyüşür. Tanrı Qırmızı dənizi parçalayıb İsrailliləri xilas etdiyi kimi O eyni şeyi sizlər və mənim üçün də edəcəkdir. Onun Sözü və vədlərində qalmalıyıq. O heç vaxt sizi geridə qoymayacaq. Bizim Tanrımız qalibdir və siz Onunlasınız. Biz Ona güvənməliyik, gəlin Onunla birlikdə mübarizə aparaq, hər şeyin nəzarətində olaq.

Tanrımız sizi qorusun və Onunla irəliləməyinizə, Ona tabe olduğunuzda Onun sözünü anlamağınıza kömək etsin. Amin.