jcm-logo

Günün mesajı

xilas - Günün mesajı - İncil - fəth edilmiş ölüm - Tanrının oğlu - xilaskar İsa

Günün mesajı – İncil

Rahib, Müqəddəs Paul İncilin bu şəkildə açıqlamasını verdi: İndi sizə qardaşlarım xoş xəbər çatdırım. Əgər sizə öyrətdiyim kəlama əməl edirsinizsə

Read More