jcm-logo

Önəmli suallar İsa Kimdir?

Müsəlman - Önəmli suallar İsa Kimdir - İsa Tanrıdır - Tanrının peyğəmbəri Məsih

Bu silsilədən bəzi önəmli suallar soruşuruq. Biz ilk olaraq bununla başlayırırq: İsa Kimdir?

Müsəlman cavab verəcək ki, İsa Tanrının peyğəmbəri idi, amma Tanrının oğlu ola bilməz, çünki Tanrının tayı bərabəri yoxdu və yalnız bir Tanrı ola bilər. Bu aspektdən, belə bir məsələ İsanın dediklərinə uyğun gəlmir. Müsəlmanların açıqlamalarına əsasən xristianlar hədisləri özləri formalaşdırmışlar, amma onların bu təhriflərinin həm də İsanın öldükdən sonra göyə çəkilmədiyinə dair bu unikal seçkin iddialarının heç bir əsaslandırılmış sübutları yoxdur, bu müsəlman təfsirinin heç bir rasional etibarlılığı yoxdur.

Tamamilə kimliyini və vəzifəsini xarakterizə edən qeyri adi şəxs və insan cildində ortaya çıxan Tanrı olmasına dair İsanın ilahi dəlillərinə daxildir:

  • Bakirə doğum. Məryəm Müqəddəs Ruhun vasitəsiylə hamilə qaldı, buna görədə fiziki olaraq o Tanrının oğludu;
  • Onun xarakterinin mükəmməlliyi. İstənilən mədəniyyətdə İsa mükəmməldir beləki, əgər bir mədəniyyət onu mükəmməl hesab etmirsə, bu mədəniyyətin özü qüsurludur demək;
  • Tanrı bunları etmədiyi təqdirdə göstərdiyi möcüzələr mümkün olmazdı;
  • Onun dünyaya verdiyi dərs əvəz olunmaz, bunun tətbiqdə göstərilməsi isə təqvanın nəyi ifadə etməsidir;
  • “İsa ona dedi: «Dirilmə və həyat mənəm.+ Mənə iman edən ölsə də, həyata qayıdacaq və mənə inamla yaşayan adam heç vaxt ölməyəcək”. ( Yəhya 11 : 15 – 16 ) Onun özü haqqında fikir bildirənlərin bəziləri dəli digər qismi isə Tanrı və ya pis birisi olduğu düşüncəsindəydilər. Onun etdiyi yaxşılıqların və və söylədiklərinin məntiqli olmasına dair əməlləri dəlilikdən uzaqdır;
  • Sonunda özünə verilmiş vəhyə əsasən çarmıxa çəkilmiş, ölümünün üçüncü günü cənnətə doöru yol almışdır və bir gün yaşayanları və ölüləri mühakimə etmək üçün geri qayıdacaq;
  • Onun həyatı İbranicə Müqəddəs Yazılarda, məsələn, Yeşaya 53-cü bənddə bəhs edilmişdir, buna görə Məsihin gəlməsi Tanrının planının bir hissəsidir;

Əgər İsa Tanrı deyilsə, o zaman biz özümüz arxasında durduğumuz bütün məqbul şübhələri isbat etməyimiz gərəklidir. Mən çalışdım və məğlub oldum. Əgər o varsa, hamımızın onun yolunu izləməsi vacibdir. Məsih ilə müqayisə edən, Var olan Tanrıya xidmət etmək istəyən müsəlman Məsihin Tanrı olması fikrinin hec bir reallıqla uyğun gəlmədiyinə dair problemi aydınlaşdırmaqdadır, zira Məsih özü demişdir: “Mən və atam birik. Və yenidən əgər məni gördünüzsə atanı görmüşsünüz.