jcm-logo

Günün mesajı – sənə edilməsini istəmədiyini başqasına qarşı etmə

qiyamət | Günün mesajı | sənə edilməsini istəmədiyini başqasına qarşı etmə

İsa insanların bir-birinə necə münasibət göstərməsi barədə öyrəndikdə bu əmri bildirdi: “sənə edilməsini istəmədiyini başqasına qarşı etmə”.

Diqqət çəkici bir şəkildə bunu daha öncə bildiyimiz heç kimsə bizə öyrətməmişdi, çünki ola bilsin ki filosoflar və din müəllimləri bunu daha çox tələb etdiyinə inanırdılar. İsa təşkilatından bir neçə il əvvəl yəhudi xaxam Hillel birisi bunu uğursuz mənada söylədiyində yaxınlaşdı və bu əmri verdi: “Bunu başqalarına etmə”.

İsa bunu qanundan və peyğəmbərlərdən aslı olaraq izah etməyə davam etdi. Başqa sözlə, insan münasibətlərinin bu prinsipi Yəhudi Qanununa və Yəhudi peyğəmbərlərinin bütün əlyazmalarına  əsaslanır.

İsaya əsasən bu prinsip yaxşı həyatın nəyin formalaşdırdığının, bir insanın həqiqətdə nə kimi naliyyətə sahib olduğunun təməlidir.

Digər yandan əksər huquq qaydalarında başqalarına nə etdiyini gözə göz , dişə diş prinsipi ilə yəni balanslaşdırılmış və mütənasib cəza əsasıyla kimisə mühakimə etməkdən ibarətdir.

Bir sonrakı yaşantımızda günahlarımıza görə mühakimə edilmək və ya cəzalandırılmaq istəmiriksə arzu etdiyimiz rəftarı görmək istədiyimiz kimi başqalarınada buna müvafiq olaraq davranmalıyıq. Sonra Qiyamət günündə bizə davrandığımız kimi rəftar ediləcək-bundan sonra arzu etdiyimiz rəftarı görmək istədiyimiz kimi digərlərinədə ona müvafiq olaraq davranmalıyıq.

Digər tərəfdən əgər biz Tanrının və ya Allahın qəzəbi olaraq anlatılan şeylərə görə onun önünə çıxarıldığımızda qiyamət günündə biz və digər hərkəs də başqalarına etdiyimizin qarşılığını alacayıq.