jcm-logo

İsanın yolu ilə getmək asan deyil

İsanın yolu ilə getmək asan deyil

İsanın əzəmətli adı ilə xeyir dualar. İsa Məsih sağdır və həyatınızda bir möcüzə yaratmaq istəyir. Bəs siz İsanı öz həaytınıza dəvət etməyə hazırsınızmı? Öz həyatını onunla birlikdə keçirmək istəyirsənmi? Onun yolu ilə getmək istəyirsənmi?

Hər kəs İsanın yolu ilə getmək istəyər, amma bunu asan iş olmadığını əsla anlamazlar. İsanın şagirdləri onu tərk etdi. Onu çarmıxda buraxan müritlərindən deyil, onlara nəsihət verərkən qəzəbli olanlardan bəhs edirəm. İnsanların bir çoxu İsa Məsihin sadəcə 12 şagirdindən başqa hələ bilmədikləri müridlərin var olmasından xəbərsizdirlər. Əgər Yəhya bölüm 6-dan 66-ci ayəti oxuyarsaq ki, indi mən oxuyacam və burdaki önəmli olan nüansa diqqət yetirəyin. Bunu həyatınızda həyata keçirməyə çalışın çünki İsa öz üzərinizdə işləməyiniz istəyir. İsa qəzəbi ruhunuzdan söküb atmağınızı istəyir və bu lənəti həyatınızda olmasını diləyir. Çünki bu lənətə görə müridlərin əksəriyyəti İsanı tərk etdi.

İndi mən sizə Yəhya bölümündən səhifə 6. Ayət 66-nı oxumaq istərdim:

“Bundan sonra onun şagirdlərindən bir çoxu öz köhnə məşğuliyyətlərinə qayıtdı və daha onun ardınca getmədi. Onda İsa on iki həvaridən soruşdu: «Bəlkə, siz də getmək istəyirsiniz?» Şimon Butrus cavab verdi: «Ağa, kimin yanına gedək? Əbədi həyatın sözləri səndədirBiz inanırıq, bilirik ki, sən Allahın Müqəddəsisən». İsa onlara dedi: «Sizin on ikinizi də mən seçmişəm, ancaq sizdən biri iblisdir”.

Burada belə bir rəqəm var ki, bu da Yəhya bölümünün 6-cı ayəsinin 66-cı bəndidir ki, 666 deməkdir. Burada 3 dənə bəhsi keçən 6 rəqəmi var.

“Buna görədə İsa təqibçilərinin çoxu geri qayıtdı və onunla birlikdə bu yolu izləmədi”.

Bu cür insanlar sizində həyatınızda ola bilər. o insanlar sizinlə heç vaxt razılaşmayan və sizlə eyni yolda irəliyə getməyənlərdir. İsa insanlarda bədənə deyil ruhlara hər şeyi bəhs etmişdir. Çünki Isa bədənlərimizi deyil, ruhlarımızı xilas etməyə gəldi. Sizlər üçün ruh daha çox vacibdir. Ruhumuz bu dünyadan ayrıldıqdan sonra hara gedəcək? Özünə harada sığınacaq tapacaq? Yer altındakı zülmət qaranlığamı yoxsa İsanın bizim üçün dua etdiyi atasının yanınamı gedəcək? İsanın atasının sağ yanında oturduğu tərəf haradadır? İsa bilirdiki müridlərindən biri onu tərk edərək yaxalanmasında digərlərinə xəbər verəcək. Lakin isa oantək bir söz belə demədi.

Bu gün İsaya xidmət etdiklərini düşünən amma əslində isə onun əleyhinə olan çox münafiqlər var. Onlar yaland xidmət edərək, ac-gözlük edir, öz mənfəətlərini düşünürlər və onların bu hərəkəti İsanın həmin şəxslərdən üz döndərməsinə gətirib çıxaracaq. Amma hələ onun zamanında İsanı tərk edən çox insanlar vardı. Burada İsanın öndərlik etdiyi 5 milyon insan bəhs etmirik, biz İsanın müridləri olan şəxslərdən söz açırıq. İsanın nəsihət verdiyi, zman ayıraraq öyrətdiyi müridləri bir qəzəb üzündən onu buraxaraq tərk etdilər.

İnsanların bir çoxu Tanrının niyə Davudu çox sevdiyini düşünür. Tanrı Davudu ona görədə sevdi ki, o təvəzökar birisi idi və onun qarşısında səcdə edirdi. Tanri peyğəmbər Nathanı göndərdiyində onun önündə inadçı davranmadı və günahlarını etiraf edərək, qarşısında diz çökdü.

Əgər həyatınızda günah va, bir xəta, itaaətsizlik varsa, bu günün özündə belə günahlarınız davam edirsə, onlara görə tövbə etməlisiniz. Bu günün özündə belə əfv diləməli və Tanrıya bu cür şəkildə dua etməlisiniz: “Tanrım, qarşına çıxmışam məni əfv etməni səndən diləyirəm” Tanrının müqəddəs hədislərindən üz döndərmə. Tanrının xidmətlərinə dair nəsihətləri istəməsəniz belə kilsədən çıxmayın.

Tanrının hədisləri sizə gəlib çatan iki qat şüşəli bir bıçaqdır və bunu şirin bir şey kimi qəbul etməniz gərəklidir çünki həyatınızdakı günahlar üzündən aiasa sizdən uzaqlaşmaqdadır. İsa istəmir ki sizing həyatınız günah içində olsun. Bu səbəbdən dolayı İsa müridlərini dəyişdirməyə çalışdı amma o buna nail ola bilmədi. Hətta o başlanğıcdan “Mən bədənlərə deyil, ruhlara hərşeyi öyrədirəm” deməsinə rəğmən bunu bacara bilmədi. Çünki hər ruhun həyatı var və İsa sənin çıxdığın yolda qəlbinin bir parçası olmaq istəyir.

İsa Petrusa yola çıxdığında heç bir nəticə əldə edə bilmədi. Fəqət Petrusa çatdığında öz ilə Tanrının aləminə üç min insanı apardı. İsanın həyatınıza gəlməsinə icazə verin. Həyatınız boyunca sizə öndərlik etməsinə icazə verin, çünki İsa sizin yaşantınızda möcüzələr yaratmaq istəyir. Siz addım atmadıqca, Tanrı sizin üçün heç bir şey edə bilməz. İsa sizə bir şey etmək istəyir. Tanrı sizdən gərəkli olaraq faydalanmaq istəyir. Tanrı sizin övladlarınızdan faydalanmaq istəyir. Övladlarınız xoş xəbərin paylaşanlarıdır. Tanrı sizdən razı olsun, Tanrının lütfü və sevgisi üzərinizə olsun. Tanrı əzəmətli İsa Məsihin adıyla sizə mərhəmət etsin. Tanrı sizi qorusun.

Rahib Daud Parez

Valensiya, İspaniya