jcm-logo

Məsih, Sülh şəhzadəsi

Məsih, Sülh şəhzadəsi - düşmənləri sevən - həyatın işığı Məsih

Vaftizci Yahya’nın Babası o doğulmadan öncə vəhy yolu ilə bu barədə xəbər almışdı, sitat:

“Siz, övladınız yüksək dərəcəli peyğəmbər olaraq tanınacaqsınız, ona görə ki Rəbbin qarşısında gedib Onun yollarını hazırlayacaqsan

Onun xalqına günahların əfvi vasitəsilə xilas olunacağını bildirəcəksən.

Bu, Tanrımızın rəhmi sayəsində olacaq.

Bu rəhmin sayəsində göydən gələn şəfəq üzərimizə nur saçacaq,

zülmətdə və ölüm kölgəsində oturanlara işıq verəcək

addımlarımızı sülh yoluna yönəldəcək” ( Luka 1 76 : 79 ).

Məsih onun xalqına gəldikdən sonra vaftizçi Yəhya bu insanlar arasında İsanın xidməti üçün gərəkli istiqamətləri hazırladı. İsanın insanlara öyrətdiyi faktor sülh yolunu aşkara çıxaracaq barış müjdəsi idi.

İsa olmadan çarəsiz qalırıq və həyatımız ölümün kölgəsində keçir, ancaq İsayla Tanrının düzgün yaşam yoluna sahibik və bu həyat tərzi onun yolunu izləyənlər arasına sülh gətirir.

Sülh yolu, onu formalaşdıran bir çox hissəyə sahibdir, buradan bəziləri:

  • Nə böyük xoşbəxtlik ruhu sevgi dolu olanlara onlar səmanın mələkləridir ( Matta 5 : 3, Romalılar 12 : 3 )
  • Yalnız öz mənfəətini deyil, başqalarının da mənfəətini güdün. ( Filipililərə 2 : 4 )
  • Həlim cavab hirsi yatırar Süleymanın. ( məsəlləri 15 : 1 )
  • Bağışlanmaq istədiyimiz kimi əfv etməsini bilməliyik. ( Matta 6 :12 )
  • Sənə edilməsini istəmədiyini başqasına qarşı etmə. ( Matta 7 : 12 )
  • Qonşularınızı, o cümlədən düşmənlərinizi, ailələrinizi və din yoldaşlarınızı sevin ( Levililər 9 : 18, Matta 5 : 44, Efeslilərə 5 : 25, Yəhya 13 : 34 )
  • Tanrın olan Rəbbi bütün ürəyinlə, bütün canınla və bütün düşüncənlə sev. ( Qanunun təkrarı 6 : 5, Matta 22 : 37 )

Qorxunc şiddətin məsum topluma tətbiq edildiyi bir dünyada əgər insanlar ona tərəf dönüb baxarlarsa hələdə Məsihin işığının parladığını görərlər. Əgər insanların hücuma məruz qaldığı, yaralandığı və öldürüldüyü bir yerdə yaşıyırsınızsa buna səbəb o əməlləri törədən şəxslərin sülh şəhzadəsini görməzdən gəlməkləridir.

Tanrı sizdən razı olsun

Graham Ford

Prezident – Müsəlmanlar üçün İsa Məsih

Zülmə məruz qalan tərəfdaşlar