jcm-logo

Bazar Səhər Duası

Bu gün biz Sənin möhtəşəm parlaqlığını qeyd edirik

Əliniz ilə hərəkətə vaxt qoydunuz

Yaradılışın birinci günündən bu günə qədər

Sənin yaratdığın möcüzələr kainatı doldurdu

Bu gün biz Sənin möhtəşəm gücünü qeyd edirik

Əlin ilə Məsihi məzardan qaldırdın

Diriltdiyin Bazar günündən bu günə qədər

Sənin sevgin bütün bəşəriyyətə həyat verdi

Ata bu günümüz üçün sənə tşəkkür edirik

Biz bu xüsusi günümüzü sənə ayırdıq

Sənin iştirakınla biz dincələ bilərik

Yaxşılıqlarınla yuyunmaq

Və Sənin əbədi həyatını qeyd etmək

Bu gün və həmişə

Amin.