jcm-logo

Duyğularınızın Tanrının Yolu ilə İdarə Edilməsi

Duyğularınız - Duyğularınızın Tanrının Yolu ilə İdarə Edilməsi - Xristianın ruhani forması

Mənfi hisslərinizin sizi əzməyindən qorxursunuz? Tanrının sözünün qüvvəsi sayəsində, onlar sizi məğlub etməli deyillər! Tanrı bizi duyğuları yaşamaq üçün yaratdı, ancaq onları idarə etmək üçün Dinli və Dinsiz anlayışlaı var.

Sözə nəzər salaq: duyğular. Duyğularınız sizi hərəkətə keçirir. Duyğularınız düşüncələrinizdən qaynaqlanır. Əgər duyğularınız yalançı düşüncələrə əsaslanırsa ( Tanrının sözü ilə razılaşmayanlar ), onda emosiyalarınız sizi ümidsiz hərəkət etməyə sürükləyirlər.

Məsələn: Uzun illər depressiyadan əziyyət çəkdim. Depressiyada olanda, heç kəs mənə qayğı göstərmirdi. Hiss gerçək olsa da yalançı bir düşüncəyə əsaslanırdı. Əgər mən sorğulamamış olsaydım ( və bunu kimi davamlı fikirlər ), məni intihar etməyə yönləndirərdilər.

Düşmən tez-tez Xristianların düşüncələrini oğurlamaq, öldürmək və bizləri dağıtmaq üçün yalan fikirlər söyləyirlər. Amma İsa, bizim həyata sahib ola biləcəyimizi dedi. Onun düşüncələrini inkişaf etdirdiyimiz zaman, Onun sülhündə yaşaya bilərik.

2 Korinflər 10 : 5 – “Hər bir düşüncəni Məsihin itaətinə salaraq, dəlilləri və Tanrının bilgisinə qarşı özünü ucaldan dəlilləri aşağı salın”.

İsa yaşayan Söz olduğuna görə məqsədiniz onların İsanın Sözü ilə razılaşdığına əmin olmaq üçün öz düşüncələrinizi dəyərləndirməkdir. Duyğularınızı qəbul edin amma özünüzə sual verin, “Bu cür hiss etmək üçün nəyə inanmalıyam?” Bu hisslərinizin arxasındakı fikirləri açığa çıxartmağınıza və bu düşüncənin Tanrının Sözü ilə üst-üstə düşüb-düşmədiyini görməyinizə yardım edəcəkdir.

Öz misalımdan heç kəsin mənə qayğı göstərmədiyinə inandım. Düşüncə əsirlərini Məsihin itaətinə aparmaq üçün növbəti sual vacibdir: Bu düşüncə doğrudur?

Əgər yalnız mənə olan şərtlərə baxsam onda “bəli” deyə bilərəm, çünki məni rahatlatmaq üçün ətrafımda heç kəs yox idi. Amma insanın qavraması məhduddur. Buna görə də Tanrının sözünə baxmağımın lazım olduğunu anladım, çünki Onun fikirləri və həmçinin yolları bizimkilərdən üstündür. Tanrının 1 Peter 5 : 7 – dəki sözünə baxanda, o mənə düşüncələrimin niyə yalan olduğunu açıqladı. “bütün diqqətinizi Ona cəmləndirirsiniz, çünki O sizə qayğı göstərir.” Onda bu dərs mənə Tanrının qayğı göstərdiyini söylədi!

Unutmayın: Sadəcə bir duyğunu “hiss etdiyiniz” üçün bunun, arxasındakı düşüncənin doğru olduğu mənasına gəlməz. Buna görə Tanrını hərəkətlərinizlə ucaltmaq üçün əmin olun ki, duyğularınız Tanrının sözündəki gerçəyə əsaslanır. Amin.