jcm-logo

Yaxşı insanlar – xəbər – Həqiqət

xristianlara - Yaxşı insanlar - xəbər - Həqiqət - xristianalrın əleyhinə zülüm

Matta 5 : 10 – 11 – “nə xoşbəxlik doğruluq yolunda zülüm görənlərə, çünki göylərin hökmüranlığı onlarındır. Mənim ucbatımdan insanlar sizə küfr etdikdə, pis sözlər ilə təhqir etdikdə nə xoş sizə!”.

Göründüyü kimi xristianlara qarşı bir sonrakı şiddət aktını, zülmünü eşitmədən çox öncə gözləmək məcburiyyətində deyilik. Bu haqqda İsaya vəhy edilmiş xristianlara onlara lütf olunacağını öyrətmişdir çünki bu həyat gələcək şöhrət ilə müqayisə olunmur.

Əgər İsanı duymaq üçün qulaqlarınız varsa onda eşitməyinizin gərəkli olduğu söyləmədiyimiz bir şey var. Cənnətin aləmi hardadır və zülmə uğrayanlar mükafatlanacaqlarmı? Sadəcə etdikləri iş üçün həm özlərinə, həm də inanclarına böyük utanc verməklə qalmayıb, həm də inanclarının təqdim edə biləcəyi fikirlərin yoxsulluğunuda ortaya qoyurlar. Əgər onlar üçün yaxşısı dğyülmələr, yanmalar, təcavüzlər və cinayətlərdirsə, qəbul etdikləri inanc haqqında nəticəyə gəlməyimiz üçün nəyimiz var?

Əgər bir inancın üstünlüyünə nail olmaq sitəyirsinizsə, onu uyğun bir sınaqdan keçirdin.  Onun iddialarının həqiqətini və tərəfdarları üçün gətirdikləri faydaları nəzərə alın.Əgər bütün bu təkliflər siyasi hökmüranlıq üçün bəhanədirsə o zaman bir inancın olmaması və dəyişməsi gərəklidir.

Əəgər bu toplumun dinlərinin dəyişməsi anlamına gəlirsə, buna görə yaxşı nəticə alınacaqsa qoy olsun. Hal hazırda heç bir toplum öz milli dinləri olaraq xristianlığı nəzərə almamqdadır. Yəqin ki, yaşadığımız yaş həqiqətən yer üzünün bütün xalqları İsa Məsihə olan inancı rədd etməkdə birlik içindədirlər, yalnız onlar bu rəddetməyə dair səbəb ilə barışmamaqdadırlar.

Yenədə xristianlar Tanrının onlara göydəki aləmi verdiyini bilirlər və yer üzündəki zalimlərin davranışlarının sadəcə bu həqiqəti vurğulamağa xidmət göstərdiklərini bilirlər.