jcm-logo

Yaxşı xəbər – Əlyazmalar

Yaxşı xəbər – Əlyazmalar - Yeni Əhdi Cədid - Yəhyanın İncili

Həm ibranicə yazılan hədislər və həm də Yeni Əhdi – Cədid müxtəlif zamanlarda fərqli müəlliflər tərəfindən yazılmış kitablar toplusudur. Kitabı çapaının icadından uzun müddət əvvəl yazılmış bu kitablar daha sonra surətlərini çıxarmaq üçün əllə yazılmağa başlanmışdır.

Bu gün köhnə “Yeni Əhdi Cədid” dən başqa qismən və ya tamilə daha qədim olan əlyazmalar var. İsa eramızın 30-33-cü illərdə çarmıxa çəkilərək öldürüldü və daha sonra göylərə ucaldı, bizim əlimizdə bu dövrə yaxın e.ə 130-cu ildə yazılmış Yəhyanın İncilinin bir parçasıdır. Yeni Əhdi Cədid kitabımızın bir qismi var. onların hamısı orjinal dilində, 5600 ədədi yunan dilində olmaqla eramızın 200-325-ci illərinə aiddir. Bunların 19000-i və ya bizim Yeni-Əhdi Cədidimiz eramızın 400-cü illərində və ya daha erkən zamanlarda digər dillərə tərcümə edilib. Bu Məsihin ölümündən təxminən 370 il sonra ərsəyə gəlmiş 24600 yazının əsasını formalaşdırır.

İnsanlar kitabları köçürərkən çox çalışsalarda yenədə köçürmə xətaları edirdilər. Burada bir yazı xətası baş verirdi, bir kəlimə və ya sətir yarım qalırıdı. Elm adamları tərədindən aparılan araşdırmalar zamanı bu əsərlər müqayisə edillmiş və xətalar üzə çıxmışdır. Köçürmə xətalarının ardıcılığına əsasən onlar təxmini qruplaşdırılmış şəcərə təşkil edə bilərlər.

Maraqlısı bu xətaların əhatə etdiyi məcranı görə bilməkdir. Onların təsiri olduqca kiçikdir. Heç də tək bir doktrina sual altında deyil. Bu əsasla Yeni Əhdi Cədid hər kəliməsinə görə demək olar ki, heç şübhəsiz yenidən ərsəyə gələ bilər. Tanrının kəlamı peşəkarcasına bir həqiqətlə  qorunur. Beləliklə bu gün sahib olduğumuz Əhdi Cədidin 1900 il əvvəl yazılmış orjinal kitablara çox yaxın olduğuna əmin ola bilərik.

Bəziləri Yeni-Əhdi Cədidin dəyişdirildiyini söyləyə bilər. Əgər belə olsaydı coğrafi şəkildə yayılmış əlyazmalar və tərcümələr fərqli əsaslar deyərək nəzərdən keçirlməyi ümüdlə gözləyərdi. Lakin heç vaxt minlərcə əlyazma tapıla bilməz. Belə ki, Əhdi-Cədidin dəyişdirilmədiyini yazan əlyazmalar hazırlanmış və yayılmış üsul sayəsində müəyyən bir şəkildə ifadə etmək mümkündür. Əgər belə olsaydı bunu keçmiş əl yazmalara dair dəlil sübutu olardı. Bu özəllik dünya çapında kitabxanalarda və özəl kolleksiyonlarda saxlanan 24600 əlyazmaların heç birində tapa bilməzsiniz.

Yəni bu gün oxuya biləcəyiniz İncil keçmiş yazılarınbir İncisidir. Nə üçün onlar bu kitabları düzəldirdilər – onlar İsanın vəd edilmiş Məsih olduğuna dair sübutlar ilə razılaşdılar.