jcm-logo

Xoş xəbər – doğruluq üçün motivasiya

sevdi - Xoş xəbər - doğruluq üçün motivasiya - Tanrı ilə əbədiyyət

Tanrı tərəfindən bağışlanma, istəklərimizi yerinə yetirmək üçün bir səbəb deyil, çünki əfv ediləcəyik.

Günahlarımıza görə əfv, əldə etdikləri və axtardıqları uca çağrışa layıq olan həyatlara liderlik etmək üçün gözləyənlərin ümüd etdikləri Tanrı tərəfin təmin olunacaq.

Bu yüksək çağırış, qüdrətli Tanrıyla ünsiyyətdə olmaq və ya əlaqələr olmaqdır. Tanri ilə ünsiyyət içində olmaq onun buyruqlarına itaət etdiyimizi göstərir.

İslah olmadan haqsız bir həyat yaşayırıqsa, o zaman Tanrı tərəfindən xoş qarşılanmağın bir qarantiyası yoxdur.

İsa demişdi: “Əgər məni sevirsən, əmrlərimə əməl et” ( Yəhya 14 : 15 ).

Həvari Yəhya belə yazmışdı: “Əzizlərim, bir-birimizi sevməliyik, çünki məhəbbət Tanrıya məxsusdur və sevənlərin hamısı Tanrıdan yaranır və Tanrını tanıyır. Sevməyən Tanrını tanımır, çünki Tanrı sevgidir. Tanrı sevgisini bizə öz tək oğlunu yaşadığımız dünyanın içinə göndərərək bildirdi. Bu məhəbbətdir, yox ki bir biz Tanrını sevdik, oda bizi sevdi və oğlunu günahlarımıza kəfarət olaraq göndərdi. Əzizlərim, beləliklə Tanrı bizi çox sevdi, bizdə bir birimizi sevməliyik. Heç kim heç vaxt Tanrını görməmişdir, əgər bir-birimizi sevsək, Tanrı bitməz tükənməzdir və onun bizdəki sevgisi mükəmməlidir” ( 1 Yəhya 4 : 7 – 12 ).

Allahın məhəbbəti bizi Allahı sevməyə təşviq etməkdir – Onu hər şeydən və ya hər kəsdən daha çox sevməkdir.

Həyatımız onun və digərlərinin sevgisi ilə dolu deyilsə bu həyatda önəmli bir ip ucunu itirmişik deməkdir. Necə dəyişirik? İsanın bizə qarşı nəyi motivasiya etdiyini anlamağa başlayırıq. Bu həqiqətin işığında biz onu təqlid etməliyik.

Biz bunu edə bilərikmi? Bəli bacararıq. Bunu mükəmməl edəcəyikmi? Xeyir. Bunu nəylə bağlı olduğunu bir murid kimi öyrənəcəyik.