jcm-logo

İncili Öz Dilinizdə Tapın

URDU DILI
Köhnə Əhdi-Cədid
Yeni Əhdi-Cədid

hindi HINDI DILI
Köhnə Əhdi-Cədid
Yeni Əhdi-Cədid

banglaBANGLA DILI
Köhnə Əhdi-Cədid
Yeni Əhdi-Cədid

tamilTAMIL DILI
Köhnə Əhdi-Cədid
Yeni Əhdi-Cədid

arabic ƏRƏB DILI
Köhnə Əhdi-Cədid
Yeni Əhdi-Cədid

indonesianİNDONEZIYA DILI
New Testament

Tezliklə daha çox dillərdə…