jcm-logo

Xoş xəbər sadəcə günahlarımız üçün bağışlanma

Xoş xəbər sadəcə günahlarımız üçün bağışlanma - sonsuz həyat

Tanrı mənəvi cəhətdən mükəmməl bir varlıqdır. Biz bunun sübutunu köhnə Əhdi-Cədid qanunda, Tevratda, Məsihin həyatında Yaradanın olmağını və mükəmməl yaranış olaraq göstərildiyini görürük, o din xadimlərinin “müqəddəslik incisi” adlandırılan xüsusa malikdir.

Bizim günahlarımız əxlaqi xətalardır, biz Tanrının mənəvi ədalətindən və doğruluqdan ayrıldıq, başqa seçimlərə yönəldik: eqoist məmnuniyyət, digərlərinin təklənməsi və ya zərər görməsi.

Uca Tanrının mühakiməsindən öncə vicdanlarımız bizi qınamalıdır. Bu insanlığın ən böyük problemidir.

Tanrı bu problemin həllini təklif edir. Onun tərəfinən günahlar üçün mümkün cəzaların alınmasını təmin edirlər. Yaradan, Qanunverici, Hakim və Mükəmməl Varlıq olaraq, bizim yerimizə bunu edə bilmək üçün unikal mövqeyə sahibdir.

İsa belə dedi: Tanrı dünyanı o qədər çox sevdi ki, yeganə tək oğlunu bu yolda qurban verdi, beləki ona inanlar yox olmayacaqlar, əbədi həyata sahib olacaqlar. Tanrı oğlunu dünyanın mühakiməsi üçün yox, onun xilası üçün göndərdi. Ona inanlar mühakimə edilməyəcəklər. Ona iman gətirməyənlər indiyə qədər mühakimə olunub, çünki onlar Tanrının tək oğluna inanmamışlar.

Bizim cavabımız budur: iman etməkdir, Allahın etidiyinə inanmaqdır, bunu xüsusilə sənin üçün etdiyinə inanmaqdır.