jcm-logo

Üçlü Bazar günü duası

Üçlü Bazar Günü Duası

Həqiqi Tanrıya, Üçdə Birini və Birdə Üçünü, gəlin, gəlin pərəstiş edək. Gəlin Dua edək. Qüdrətli və Əbədi Tanrı, Sənin qullarına həqiqi imanlarını bəyan etmələri üçün lütf verdin və əbədi Üçlüyün şöhrətini, Sənin əzəmətli gücünün tək olduğuna pərəstiş etmələrini bildirdin; Rəbbimiz Məsih vasitəsilə hər cür çətinliklərdən qoruna biləcəyimiz eyni imanla sədaqətlə verdin.

Ey Tanrı, tək və qürdrətli olan, Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh bizimlə olun. Sən bizim ümidimiz, xilaskarımız, şöhrətimizsən ey lütfkar Üçlük.

Cənnətin üfüqündə möhtəşəm olan sənsən ey Rəbbim. Tərifə layiq və şanlı olanda sənsən. Ataya, Oğula və Müqəddəs Ruha şükürlər olsun. Başlanğıcda olduğu kimi, indi və gələcəkdə dünya sonsuzdur. Amin.