jcm-logo

Atamızın Duası

Cənnətin sənətkarı olan Atamız Thy adı ilə hörmətlidir, Thy səltənətinizə gəlib yer kürəsini Cənnətdə olduğu kimi edəcək. Bizə bu günlərdə gündəlik çörəyimizi ver, bizə qarşı günahkar olanları bağışladığımız kimi, sən də bizim günahkarlığımızı bağışla, tamahkarlığa düşməməyimiz üçün bizə nəzarət et, bizi iblisdən qurtar. Amin.

Atamızın Duasının Vacibliyi

Matta İncilində İsa bizə Tanrıya, Ataya dua etməyin mükəmməl bir yolunu verir. İsanın bizə bu duada verdiyi sözləri incələsək, orada 7 hissəli bir vəhy vardır. Orada yalnız 7 hissəli bir vəhy yox, həmdə bu vəhy hissələrinin hər biri gərək bizim Rəbbimizlə gəzdiyimiz zaman öndə və ya mərkəzdə saxladığımız vəhy olsun.

Bu həyatda bizim hamımızı vura bilən bütün qarışıqlıq və sarsıntılardan qurtulmaq bəzən Rəbbimizlə getdiyimiz yolu izləməklə çox asandır. Beləliklə bu duanı yaddaşımızda tutmağımız çox yaxşıdı çünki bu həyat boyunca səyahət edərkən Tanrı ilə addımınızı düzgün bir şəkildə mərkəzləmənizə və əsaslandırmanıza kömək edəcəkdir.