jcm-logo

Bəs siz günahla mübarizə aparan Xristiansız?

Bəs siz günahla mübarizə aparan Xristiansız - Müsəlmanlar üçün İsa Məsih

Yəhya 3:16 – Tanrı öz Oğlunu dünyaya dünyanın hakimi olmaq üçün deyil, dünyanın Xilaskarı olmaq üçün göndərdi.

İnanclısız, amma günahkarlıq hissinin sizi sarsıltdığı vəziyyətə gələ bilmirsiniz? Siz Tanrının sizi qoruduğunu bilirsiniz, amma keçmişinizdən hələ də günahkarlıq hiss edirsiniz. Mən bu gün sizi Müqəddəs kitabdan anladıqlarımdan günahın Tanrıdan gəlmədiyinə əmin etməliyəm. Şeytan tez-tez bizi Tanrının vəsiyyətini yerinə yetirməkdən uzaq tutmaq və İsa Məsihlə olan əlaqələrimizdə böyümək üçün günahdan istifadə edir.

Günahkarlıq qınama ilə əlaqəlidir və bizdən, bizim vicdanımızdan gəlir. Siz günahkarlığınızın “ağırlığını” və ya “hökmünü” hiss edirsiniz – hətta siz Tanrıyla olan əlaqələrinizin qırıldığını düşünürsünüz. Bəs Məsih bu hökmü qaldırmaq üçün ölmədi və bizi qorumaq vədini vermədi?

n günahları xaç üçün tövbə edəndə, bağışlanmış olur. İstənilən bir imanlı insanın günah borcu ağırdır, lakin biz işlədiyimiz hər bir pis əməl İsa Məsihin lütflü qanı və ya Tanrının lütfü ilə örtülüb. Biz hələ də günah işləyirik, lakin İsa xaça geri dönmür. ‘Nəticədə indi İsa Məsihlə olan insanlardan kimlər ki bədənlə deyil ruh ilə hərəkət edirlər onlar mühakimə edilmirlər.’ (Romans 8:1 MLV) Biz bəzən fiziki istəklərimizə görə doğru bildiklərimizə zidd olaraq günah işləyirik. Bunu etməklə biz özümüzü əlbətdə ki, günahkar sayırıq. Lakin biz Tanrı ilə əlaqəmizin olduğunu axtardığımız zaman Onun yolunu izləyirik və bu zaman Tanrı bizim sonuncu günhımızı əfv edir.

Mənim əziz Xristian bacı və qardaşlarım, xahiş edirəm yanlış anlamayın, Günahlarınıza görə peşmançılıq çəkmədə düzgün edirsiniz, Tanrıdan bağışlanma diləyin, bir daha günah işləməyəcəyik kimi yeni bir düşüncə tutumunun formalaşdığını ifadə edin. Tövbə dediyimiz budur, Lakin Tanrının başlıca motivasiya edici amili bizim günahlarımıza görə deyil, Onun sevgisinə görə itaət etməyimizdir. Tanrı uşaqlarını sevən əli ilə itaət etməyə yönəldir. Bəzən Tanrının bizə olan sevgisi ədalət ilə əlaqələndirilir. Çox vaxt biz günahlarımızın nəticələrinə görə əziyyət çəkirik – bu, bizim öyrəndiyimiz ədalətin bir növüdür. Tanrı bizi yalnız Ona tabe olmağa yönəldəcək, ancaq O bunu günahla, mühakimə ilə yox sevgi ilə edəcək. İsa yerə mühakimə, qınama gətirmək üçün gəlmədi. O, Tanrıya iman gətirənlərə xilaskarlığı gətirmək üçün gəldi.

Tanrıya şükür ki, bugün İsa Məsihə Xilaskar kimi inanan insanlar üçün heç bir təqsirləndirmə yoxdur. Amin.