jcm-logo

Baxın, RƏBBİN əli xilas etmək üçün qısa deyil

Yeşaya 59:1 – Baxın, Rəbbin əli xilas etmək üçün qısa deyil, həmçinin eşitmək üçün də kar deyil.

Niyə biz tez-tez Tanrının bizim dualarımızı eşitmir deyirik? İmanımız zəif olduğuna görə biz şeytan tərəfindən məğlub edilirik. O kainatın Rəbbidir. O bizi yaratdı və biz ONUN otlaqlarının qoyunlarıyıq. Əllərinizi Rəbbinizə doğru qaldırın, ONUN əli xilas etmək üçün qısa deyil. Onu koranə inamla axtarın, ONUN qulaqları sizi eşitmək üçün kar da deyil. O möcüzələrin Tanrısıdır. Amin.