jcm-logo

Gizlində vermək

Gizlində vermək

Matta 6:3-4 – “Kasıblara sədəqə verdiyiniz zaman sol əlinizə sağ əlinizin nə etdiyini bilməyə icazə verməyin, belə ki, verdiyiniz sədəqə gizli olmalıdır. Və gizli olanları görən atanız sizi mükafatlandıracaq.”

Bu ayədə İsa bizə aydın şəkildə buyurur ki, Rəbbin yolunda verdiyimiz hər şey gizli verilməlidir. Tanrının kəlamı yalandan sədəqə verirmiş kimi davrananları qiymətləndirmir və buna görə sədəqəni gizli verməyi bizlərə göstəriş verir.

Göstəriş məqsədilə verilmiş sədəqənin verilməsi üçün heç bir mükafat yoxdur. Xristian olmaq üçün etdiyimiz xeyirxahlıqlarımızı gizli saxlamalıyıq ki, Rəbbimiz bütün bunlara diqqət yetirir və O bizi yalnız yaxşı əməllərimizə görə mükafatlandıracaq. Amin.