jcm-logo

Düşmənlərinizi sevin

Matta 5:44 – “Ancaq mən sizə deyirəm: düşmənləriniz sevin, sizə qarğış edənlərə dua edin, sizə nifrət edənlərə yaxşılıq edin və sizə acıqlı olan və sizi izləyən insanlar üçün dua edin.”

Müqəddəs Bibliya bizə savaşmağı öyrətmir, nə də o müharibəyə özümüzü daxil etməyimizi öyrədir. İncil bizə sevgi, səbr və tolerantlığı öyrədir. Bibliya bizə yalnız bizə zərər verənlərdən intiqam almamağı deyil, həmçinin də bizi təqib edən insanların təhlükəsizliyi və firavanlığı üçün dua etməyi də deyir. Biz şiddət yolunu seçmək əvəzinə düşmənlərimizə sevgi ilə cavab verərək onlar üçün gözəl bir nümunə olmalıyıq. Məsihin davamçıları olmağımız üçün bizim həyatımız tam şəkildə İncilə uyğun olmalıdır.Yalnız bu zaman biz Rəbbimizdən bağışlanmağımızı və onun nemətlərini əldə edə bilərik. Amin