jcm-logo

İsa Məsih kimdir?

İsa Məsih kimdir - Azəri xristian bloqu - İncil xristian tədrisi

Bəzi insanlar İsa Məsihin tarixi xadim olduğunu inkar edirdi. Onun bəşəriyyətə təsirinin olması və hələdə davam etməsi təəccüblü deyil. Yer üzərində yaşayan və İsa Məsihi tanıyan insanların əksəriyyətinin tarixdə iz qoyma sistemi bütün Qərbdə onun tarixi həqiqətlərinə şahidlik edir. Bəs İsa Məsih həqiqətdə kimdir? Onun yaşamağının və ölümünün əhəmiyyəti nə idi? Biz bilməliyik ki, o yalnız dindar müəllim idi, yoxsa Onun varlığının daha çox səbəbi var idi?!

Bir çox insanlar İsa Məsihi yaxşı insan, əla müəllim, hətta Tanrının bir Peyğəmbəri kimi tanıyacaqlar. Bu deyilənlər İsa üçün mütləq şəkildə doğrudur, lakin onlar Onun həqiqətən də kim olduğunu bilmirlər. Tövratda deyilir ki, İsa Tanrının oğlu, bədəndə Tanrı, İnsan formasında Tanrıdır.Tanrı bizi öyrətmək, bizi sağaltmaq, bizi düzgün yola gətirmək, bizi bağışlamaq və bizim üçün ölmək üçün dünyaya gəldi. İsa Məsih Tanrıdır, yaradandır və Hökmdar Rəbbdir. Tanrıının oğlu yer üzünə Tanrıyla onun camahatı arasındakı divarı ortadan qaldırmaq üçün göndərildi. O sadə və günahsız bir həyat yaşamışdı. Heç bir dedi-qodu və yalnış davranışsız. O bütün vaxtını insanların həyatını Tanrının mesajına uyğun dəyişdirmək üçün həsr etmişdir.

O yer üzündə olduğu yalnız 33 il müddətdə dünyanı dəyişdi və bu planetdə heç kim dünyaya İsa Məsih kimi daha çox təsir göstərə bilməyib. Sonda bu Onun planetidir. İsa Məsihin ölümündən sonra 2000 ildən artıqdır ki, Onun ilahiliyinin heç bir əlaməti yoxdur, İblislər hələ də onun adından çəkinirlər. Çoxları Onun güclü adını eşidəndə lərzəyə düşür. İsanın adı kimi güclü başqa bir ad yoxdur.