jcm-logo

İsa Məsihi necə tapdım

Bu gün Barselona, İspanyadan rahib Rafique Məsih İsa Məsihi necə tapdığını və İsanın onun üçün müəyyən etdiyi yolda addımlamağa başladığına dair şəhadətini bizim ilə bölüşür.Rahib Rafique Məsih bir çox digərləri kimi dünyəvi fəaliyyətlər ilə məşğul idi, lakin daha sonra bir dəyişiklik baş verdi və o daha çox dərindən Tanrının kəlamını öyrənməyə başladı və o fərqinə vardı ki, Tanrı tərəfindən ona verilən həyatın məqsədi bu yer üzündü kimisə razı salmaq deyil,amma fərqli şəkillərdə Rəbbinə xidmət etməkdir.Onun paylaşımlarının bir çox digərlərinin  dərk etməsinə vəsilə olacağına inanırıq. Tanrı hər kəsdən razı olsun. Amin