jcm-logo

Kilsənin həyatımızda vacibliyi

Əgər küçədə bir insandan soruşsanız ki, “Kilsə niyə vacibdir?” yəqin ki, geniş sıralı cavablar alacaqsınız. Bəziləri suala güləcək, çünki onlar üçün kilsə istənilən yolda əhəmiyyətsizdir. Bəziləri kilsələri muzey kateqoriyasına daxil edirlər: Hər ikisi keçmişi qoruyur. Onlar yağışlı havada ziyarət etmək üçün necə qəribə insanların yaşadığını müşahidə etmək üçün gözəl yerlərdir, amma müasir dünyamızla bir əlaqələri yoxdur.

Bəziləri cavablarını siyasi baxımdan açıqlayırlar: Onlar kilsəni əxlaqın aşınmasına qarşı ailəni qorumaq üçün güclü səsvermə kvartalı kimi görürlər. Və ya bəziləri bizim sualımıza cavab olaraq kilsənin ictimai bir qurum olaraq əhəmiyyətini gördüklərini söyləyirlər. Kilsə kasıbların fiziki ehtiyaclarını və yalnız və beyni qarışmış insanların emosional tələbatlarını ödəməyə köməklik edir. Kilsə insanlardan ehtiyacı olanlara həyatın əsas dövrlərində diqqət edir: doğuşda, evlilikdə, ölümdə və böhran vaxtlarında.

Bir çox qərbli dindarlara görə kilsə vacibdir, çünki kilsə onların şəxsi ehtiyaclarının bir çoxunu qarşılayır. Hər həftə özlərinə xoş abu hava yaradan kilsələr üçün alış veriş edirlər. Onlar həyatın öhdəsindən gəlməsinə imkan verən bir həftəlik dəstək əldə edirlər.

Həqiqətən də kilsə nədir? Bizim həyatlarımızda önəmli rolu var ya yox? Tanrının kəlamı bu haqqda nə deyir? Bu gün bu video boyunca rahib David Mixayıl Santiyaqo, Beynəlxalq Madrid Kilsəsinin baş rahibi kilsənin əhəmiyyəti və onun həyətlarımızda nə kimi rol oynaması haqqında açıqlama gətirəcək.