jcm-logo

Yalnızlığın sonu

Yalnızlığın sonu

Yeşaya 41:10 – Qorxmayın çünki mən sizinləyəm; ümidsiz olmayın, çünki mən sizin Tanrınızam. Mən sizi qüvvətləndirəcəyəm və sizə kömək edəcəyəm; Mən sizi xoşəməlli sağ əlimdə tutacağam.

Tanrı hər yerdədir. Bu keyfiyyət Onun əbədi bütün vaxt və məkanları dolduran Tanrı kimi olmasının əsas hissəsidir. Amma Tanrının hər yerdə və səninlə olmasının arasında böyük bir fərq vardır. Doğrudur ki, Tanrı sizin təlaşlarınızı yüngülləşdirəcək və yalnızlığınızda sizə təsəlli verəcək. O, “Baxın, mən həmişə sizinlə olacağam” deyə vəd verdi. Bu vədlərlə biz tək qaldığımız kimi niyə həyatı tez keçib gedir?

Əlbətdə bizim həyatın çətin üzünü gördüyümüz və yalnız olduğumuzu hiss etdiyimiz zamanlar var. Dostlarınızın getdiyi və kömək üçün qardaş və ya bacınızı tapmadığınız zamanlar. Amma dünyəvi dostunuzun olmaması sizin ümidsiz və yardımsız olmağınız mənasına gəlmir. Hətta ölümün kölgəsinin olduğu yolda getdiyiniz zaman belə Tanrı sizi qorumaq, gücləndirmək və içinizdəki Onun yaxşı niyyətlərini həyata keçirməyiniz üçün sizinlədir. Siz həqiqətən heç vaxt tək deyilsiniz. Özünüzü tənha göstərməyin, çünki belə etməklə qorxuya, çətinliyə düşəcəksiniz.

Xristian qardaşlar və bacılarım, biz gərək Tanrının varlığının həqiqiliyini bilərək və qorxmadan ona dayaqlanaq. Biz Onun bir olduğunu axtarsaq, O bizi heç vaxt tək qoymayacaq; Dərd-bəlalı vəziyyətlərimizdə heç vaxt tək qalmayacağıq. Çətin vəziyyətlər və vaxtlar olacaq, amma Rəbbimiz bizi onları keçmək və onlarla hesablaşmaq üçün gücləndirəcək. Tanrı öz xalqı ilədir, bir Xristian kimi Onun bizimlə olduğuna əmin ola bilərsiniz. Biz Xristianlar olaraq Onun verdiyi vədlərin doğruluğuna və bizimlə olduğuna görə qorxmamalıyıq. Əgər Tanrı bizi müdafiə etmək üçün bizimlədirsə və bizim səbirli olmaq vədimiz varsa, onda kim bizə qarşı dura bilər? Tanrı Atasının varlığı sizə kişilərin və qadınların ürəyinə qorxu salan hər şeyin ortasında sərbəstlik və ümid verəcək. Biz Rəbbimizə və Onun vədlərinə güvənərək yükümüzü Ona təslim etməliyik, bu zaman O bizə ruhi sakitliyi və ruhən və emosional olaraq güc verəcəkdir.

Tanrı bizə kömək etsin, Onun getdiyi yol və yaşayışı yolunda bizlərə rəhbərlik etsin. Amin.

Tags: