jcm-logo

Ölüncəyə qədər imanlı ol

Vəhy 2:10 – “Ölüm bahasına olsa da, sadiq qal və mən sənə həyat tacını verəcəyəm”.

Özümüzü xristian adlandırmağımız yetərli deyildir, eyni zamanda Məsih sayəsində əməllərimizə diqqət edərək və onun öyrətidiyi yolu izləyərək imanlı qalmalıyıq. Ruhumuz və qəlbimizi tez-tez sorğu-sual etməliyik, İsa Məsih ilə çıxdığımız yolda səmimi və vicdanlıyıqmı? Biz ona bütün qəlbimizlə sadiqmiyik? Zülüm qorxusu ilə bu gün bir çox xristianlar öz Tanrılarını inkar edirlər, amma əslində düşünsək ki, bir gün hər kəs kimi öləcəyik onda ölüm qorxusu olmaz, sizing inkar etməyiniz yer üzünə nə qədər müvəqqəti sülhü bərqərar edər? Tanrı demiş ki: “Ölüm bahasına olsa da, sadiq qal və mən sənə həyat tacını verəcəyəm”. Bu səbəbdən dolayı güclü ol, inancına sahib çıx və həyat tacını hər cür yaşam rahatlığından üstün tut. Amin