jcm-logo

Nə böyük xoşbəxtlik ürəyi təmiz olanlara

Matta 5:8 – “Nə böyük xoşbəxtlik ürəyi təmiz olanlara, onlar Tanrını görəcəklər”.

Rəbbimiz İsa Məsih belə demişdir, qəlbiniz pisliklərdən uzaq tutun və səmimiyyətlə başqaları arasında yaşayın. Tanrınızın kəlamı sevgi doludur. Həqiqi məhəbbət yalnız saf və təmiz ürəklə ifadə olunur. İsa Məsih ürəkdə pak olanlara bərəkət verib. Küfürü qəlbinizdə saxlamayın və ikiüzlülər kimi yalan danışmayın. Tanrının kəlamı açıqca bunu etməkdən bunu çəkindirməkdədir

Müqəddəs Kitab ancaq qəlbi saf olanların Tanrını görə biləcəyini söyləyir. Əgər Tanrını görmək və sonsuz yaşamın bir parçası olmaq istəyirsinizsə o zaman pisliklrədən və kindən qəlbinizi uzaq tutun. Amin