jcm-logo

Heç bir şey üçün narahat olmayın, sadəcə Tanrıya yönəlin və ona güvənin

Filipililər 4:6 – “Heç bir şeydən narahatçılıq çəkməyin, ancaq hər şeydə dua və şükranlıq ilə istəklərizin Tanrı tərəfindən öyrənilməsinə icazə verin”.

Bu müqəddəs ayə Tanrının bizimlə oldğuna dair bizi narahat etməməyə təşviq edir. Dualarımız boşa çıxmaz. Tanrı bizim dualarımızı eşidir. Ağzından çıxan hər bir şükran sözü Ona çatır. Tanrımız məhəbbət dolu sevənTanrıdır. Dualarla Ona müraciət edəndə bizi eşidir. O bizə övladları kimi qayğı göstərir.

Dərdlərinizi və yükünüzü Tanrının öhdəliyinə verin. O bizim üçün xüsusi yollar və planlar hazırladı. Isa Məsihə olan inancınızda nə istərsəniz onu diləyin, Tanrı bunu duyacaq və bütün bu istəkləriniz doğru zamanda Tanrı tərəfindən yerinə gətiriləcəkdir. Amin