jcm-logo

İsa imansızları sevir?

İsa sizin kim olmağınızdan asılı olmayaraq sizi sevir. İsa oğrunu sevir? Bəli, sevir! İsa zinakarı sevir? Bəli, sevir! Xahiş edirik anlayın ki, biz “sevgi” deyəndə, Tanrının şərtsiz bütün bəşəriyyət üçün sevgisini nəzərdə tuturuq. Tanrı bizi bizim kim olduğumuza görə yox, Onun kim olduğuna görə sevir.

Tanrı bütün günahkarları sevir, amma onların düşkünü deyil. Tanrı Ona itaət edənləri sevir. Gəlin Tanrının Kəlamından İsanın bizim hamımızı eyni dərəcədə sevdiyini öyrədən aşağıdakı ayələri nəzərdən keçirək, İsa istəyir ki, günahkarlar tövbə edib, Onu xilaskar olaraq qəbul etsinlər:

Luka 5 : 32 – “Mən saleh əməlliləri tövbə etməyə çağırmaq üçün gəlməmişəm, günahkarlar üçün gəlmişəm”.

Luka 19 : 10 – “İnsan oğlu üçün itmişləri axtarmağa və qorumağa gəldi”.

Bu gün Madridin Beynəlxalq Kilsəsindən Pastor David Maykl Santiaqo bizə İsanın yalnız imanlılar üçün yox, həm də Ona iman gətirməyənlər üçün gəldiyinə inanmalı olduğumuzu təfsilatı ilə izah edir.