jcm-logo

İsanı görməzdən gəlməyin

Matta 6:20 – “Bunu yerinə göy üzündə xəzinələr toparlayın. Orada nə güvə nə pas onları yeyib bitirir, nədəki dələduzlar girib oğurluyur”.

Xristian olmaq İsanın öyrətdiklərini təqib etmək və sadəcə xristian ailəsində doğulduğumuz üçün bizi xristianlar olaraq çağrılacağımız anlamına gəlmir. Biz dünyadakı münasibətlərə və dəbdəbələrə çox asılı olduğumuz üçün qurtuluş ehtiyacımızı tamamilə unutduq. Bizim xilasımız İsa Məsih vasitəsilə mümkündür. Onun qanı sayəsində bizim kimilər günahlarımızdan azad oldular. Lakin biz fani münasibətlər və dünyəvi şeylər üçün Onu görmürük. Bu münasibətlər müvəqqəti parlaqlığın, rənglər və zənginiyin, yalnızca əbədi həyatın deyil, illüzyadır. Sevgili bacı və qardaşlarım Məsihdə özünüzü möhkəm tutun. O bizim əsasımız və xilaskarımızıdır. Müvəqqəti dünya üçün onu rədd etməyin. Yaxın gəlin və oda sizə yaxınlaşacaq. O, əbədi qorumaq üçün sizi qanadları altında gizlədəcək. Amin