jcm-logo

Xoşbəxt Diriliş günü

Xoşbəxt Diriliş günü

Salam & Xoş gəlmisiniz, bu gün xoşbəxt diriliş günüdür. Bir qisim insanlar görə bu gün yumurta bəzəmək digərləri görə isəbirlikdə əylənmək və tətilə çıxmaq üçündür. Amma əsl həqiqətdə bu gün nə anlama gəlir? Və bunun yaşamlarımızda nə kimi önəmi var? Bu gündə Rəbbimiz İsa Məsih ölümündən sonra göyə ucalmışdır. Bizim günahlarımıza və Tanrının qəzəbinə görə çarmıxda cəza ödədi və çox acıverici durumda ölərək 3 gün sonra yenidən dirildi.

Məhz bu səbəbdən Rəbbimizin günah və zəfəri üçün bu günü sevinclə qeyd edirik, Rəbbimizin hər zaman bizi sevən və qayğı göstərən var olan bir Tanrı olduğunu fəxr hissiylə elan edirik. Bu gün İsanı gerçəkliyindən xəbərdar olmayan hər kəsi, onun vasitəsiylə xilas olamağın həqiqətini dərk etməlyənləri onun yolunu tanımağa dəvət edirəm, İsanı qəbul edin, onu qurtarıcınız olaraq bağrınıza basın və bu vəsiləylə sonsuz yaşamın bir parçası olun.

Düşünməki bu artıq gecdir. Harada olursanız olun, hansı dilə və dinə aild olsanız belə əgərİsa Məsihi Qurtarıcı və Tanrı olaraq qəbul edərsəniz və öncəliklə ondan Tövbənizin qəbul olmasını diləsəniz, o zaman daha əvvəl heç yaşamadığınız xoşbəxliyi, məmnunluğu və rahatlığı tapacaqsınız.

Romalılara 8 : 1 – də yazılmışdır; “Buna görə də, Məsih İsada olanlar üçün heç bir mühakimə yoxdur”.

Müqəddəs hədislər bu ayət vasitəsiylə İsa Məsihi qəbul edənlərin qurtuluşa nail olacağını və mühakimədən azad olacaqlarını bildirir. Bütün günahlarımız bağışlanacaq. Bu çox xüsusi gündə İsanı qəbul edəyin, həyatımızı Rəbbimiz və Qurtarıcımıza əmanət edərəkona təslim olağın. Amin