jcm-logo

Həyat verən Su

Həyat verən Su - Tanrının hədiyəsi - müsəlmanlar üçün Isa Məsih

Yəhya 4 : 14 – “Mən verdiyim suyu içənlər heç vaxt yenidən susamayacaqlar. Onlara verəcəyim su əbədi ömür verən və yeni həyat bəxş edən su ilə təmin edən bir payız olacaq”.

Tarix boyunca suyun varlığı həm həyat verən, həm də strateji olmuşdur. Bir insanın quru iqlimdə və ya tropiklərdə yaşayırsa şübhəsiz bu suyun danılmaz vacibliyindəndir. Quru və bəhrəsiz bir iqlimdə, suyun hardan tapılacağını bilmək yaşam və ölüm arasındakı fərqi ifadə edə bilər.

Ruhani həyatımızda danılmaz müəyyən ünsürləri var. İsa Məsih, bir quyuda ruhani susamış bir Samaryalı qadın ilə qarşılaşdıqdan sonra ona tək başına dirilik suyu təmin edəcəyini bildirdi. O dedi: “Ona verəcəyim suyu kim içərsə, heç vaxt susamaz”. Bunun ilə İsa Məsih izah etməyə çalışır ki hər kimsə ona və Ata Tanrıya inanarsa və onu əmirlərini izləyərək araştırarasa beləcə Tanrının yenilənməsinin bütün qarşılıqsız hədiyyəsi Məsihin vasitəsiylə onlara gəlib çatar. Onun bizə yeni həyat vermək məqsədi ilə göndərildiyini bilirik.

Məsihdəki bacı və qardaşlarım, əlacsızcasına sadəcə İsa Məsihdən gələn ruziyə ehtiyacımız var. Ruhlarımız Tanrı üçün susamalı və onun həsrətini çəkməlidir. Yalnız o qəlbimizin aruzusu olmalı və biz ona əbədi olaraq ibadət etməliyik.

Qoy Rəbbimiz sizə kömək olsun, keşiyinizdə dursun, sizi qorusun, onu izləyən birisi olaraq sizin üzərinizə nurun yağdırsın. İsa Məsihin adıyla Amin.