jcm-logo

Birlikdə dua edin

Matta 18:19: “Doğrusu sizə yendə demək istəyərəm ki, ikiniz birləşib Tanrıdan bir şey diləyərsəniz, göylərdəki atamız bunu şübhəsiz yerinə gətirəcəkdir”.

Bu ayədə İsa Allahın iki və ya üç dürüst adamını ehtiva edən kiçik bir qrupun İsanın adı ilə möcüzə edə biləcəyi bir faktla razılaşdıqlarını ortaya qoyur. Onların duası imkansızlığı mümkün hala çevirə bilər. bu günün mesajı bizi bir araya gətirməyi öyrədir. İsa bizə dua etmək üçün aşağıdakı modeli verdi: “ Doğrusu sizə yenədə demək istəyərəm ki, ikiniz birləşib Tanrıdan bir şey diləyərsəniz, göylərdəki atamız bunu şübhəsiz yerinə gətirəcəkdir.”

Bu səbəbdən dolayı daha çox gec olmadan birlikdə dua etmək üçün siz xristian bacı və qardaşlarım İsa adına bu ibadətin qüdrətindən birlikdə istifadə edəyin. Birlikdə dua etmənin nəticəsində həyatlarınızdakı dəyişikliklərin tezliklə fərqinə varacaqsınız. Ailə üzvlərinizin, dostlarınızın, şəhərlərinizin və ətrafınızdakı hər şeyin dəyişməsini və yaxşılığını təmin etmək üçün bir yerdə dua edin və İsa adına hər şeyə nail olun. Amin