jcm-logo

Alkoqoldan uzaq durun

Efeslilər 5:18 – “Şərabla sərxoş olmağı dayandırın, bu, yabanı yaşayış gətirib çıxarır”.

Alkoqol Müqəddəs kitabda lənət kimi adlandırılır. Alkoqol istifadəçiləri yalnız Allahın xeyir-duasından məhrum edilməyəcəklər, həmdə onlara Tanrının Aləminə daxil olmağa da icazə verilməyəcəkdir. Tanrının Kəlamı deyir ki, istehlak edənlərin evləri həmişə kasıb qalacaq. Bu günün mesajı fəxrlə alkoqol içən və Xristian olmayan insanlar üçün pis bir nümunə olaraq Xristian dəyərlərinə zərər verən Xristian qardaşlarımız və bacılarımız üçündür. Alkoqolizm şeytanı həyatımıza dəvət edən xüsusilədə spirt istehlakı nəticəsində zina günahını əmələ gətirən gənc nəsilə aiddir.

Buna görə də mənim əziz Xristian qardaşlarım və bacılarım xahiş edirik alkoqolun lənətindən uzaq durun. Gündəlik hərəkətlərimiz və həyatımızda etdiyimiz hər şey Müqəddəs Kitabın əmrlərinə uyğun olmalıdır. Yalnız o zaman hökm günündə Rəbbimizin önündə utanmarıq həmdə Onun ismini tərənnüm etməklə və Onun Kəlamını yerinə yetirməkdən qürur duyacağıq. Amin