jcm-logo

Sınaq və günaha girmə

Yaqub 1:12 – “Sınaqlara tab gətirən adam xoşbəxtdir. Çünki o, bəyənilib Tanrının Onu sevənlərə vəd etdiyi həyat tacını alacaq”.

Müqəddəs Müqəddəs Kitaba görə cəsarətlə davam edənlər, sınaq müddəti mükafatlandırılacaqlar. Həyat yolculuğu kədər və sevinclə doludur. Bu səfədə bir çox maneələr və sınaqlar ilə qarşılaşırıq. Tanrı onunla nə qədər sadiq olduğumuzu və günahkar olduğumuz zamanlarda onu tərk etməyəcəyimizi öyrənmək üçün bizi test edər yalnız bundan sonra şübhəsiz Tanrının aləminə girəcəyik. Unutmayın; Allah yalnız sevdiyi və seçdiklərini sınağa çəkir. Buna görə mühakimələrdən qorxmayın, çətin bir zamanla qarşılaşarkən imanla qüvvətlənin və Tanrının əlini geri çevirməyin. Amin