jcm-logo

Xoş Xəbər – Yaradanımız Xilaskarımızdı

izzət - Xoş Xəbər - Yaradanımız Xilaskarımızdı - Tanrıya inam - Xilasxar Tanrı

Müqəddəs Kitabda bəşəriyyət üçün bir xəbərdarlıq var: “Rəbdən qorxun və Ona izzət verin. Çünki hökmünün saatı gəldi və göyü, yeri, dənizi və su bulaqlarını yaratdı”. ( Vəhy 14 : 7 ayəsi )

Əgər elm yaradılışın bir qurucusu olmadığını və ya yaradılmanın səbəbənin Tanrıdan başqa bir struktura dayandığını və onun edəcəyi bir şeyin olamayacağını sübuta yetirsəydi bu ancaq əsassız bir xəbərdarlığı xarakterizə edərdi.

Lakin Müqəddəs Kitabın birinci səhifəsinə diqqətlə baxdığınız zaman Yaradılışın 1-ci fəslini diqqətlə oxuduğunuzda, sonrakı günlərdən hər biri 2-6 günlərarası əvvəlki günün yarısından yola çıxır, 2 ci gün birinci günün yaraısından, 3-cü gün ikinci günün yarasından başalyır və belədə davam edir.

Bir gün yaradılışın elmi hesabı ilə həmin günlərdə baş verənləri müqayisə edərkən, iki məfhumun istənilən nöqtədə anlaşmazlıq olmadan bir ara mövcudluğunun nəticəsinə gəlinir.

Məntiqli olaraq, Incilin 3500 il əvvəl ərsəyə gəlməsindən bu yana yaradılışın uzalaşan müasir elmi nəticələri bizim nəsillərdə həqiqətəndə dərk edilmişkən Yaradıcı olaraq Tanrının kim olmasıyla bağlı suala İncil aydınlıq gətirir: O, Yaradan Tanrı və bizim Xilaskarımız olan Rəbbdir.

Bunu nəzərə alaraq, onun xəbərdarlığını bütün qəlbimizlə qəbul etməliyik. İtirləcək zamanımız yoxdur.