jcm-logo

Dua Tanrı ilə ruhani bağlantıdır

Mattan 21:22 – “Əgər iman gətirsəniz, dua etdiyiniz hər şeyi alacaqsınız”.

Dua Tanrı ilə ruhani bağlantıdır. Bu Tanrı ilə bizim aramızda birbaşa əlaqə yaradar. Yalnız bu vasitə Tanrımıza səsimizi çatdıra biləcək gücə malikdir. Yalnız dualar vasitəsilə biz Tanrıya fəryad edir və bütün dilemmalarımızın həllinə yardım istəyirik. Tanrı bizdən güclü imanla dua etməyimizi istəyər və inan ki, o arzu etdiyiniz hər şeyi verəcəkdir.

Ağızdan çıxan hər bir dua namazı Tanrıya çatır, amma bu dua etmək üçün lazım olanları imanla axtarmaqdır. Bu da narahat ruhlar üçün mənəvi sülh qaynağıdır. Rəbbimizi çətin vəziyyətdə çağırdığımızda bizi tərk etmir. Həqiqətən, ürəkdən edilən dua heç vaxt boşa getmir. Cənnətdəki Atamızın hər şeyi duyaraq və ehtiyac duyduğumuz hər şeyi təmin edəcəyinə inaraq dua edək. Amin