jcm-logo

Dua yoxsa göstəriş?

Matta 6:7 – “Dua etdiyiniz zaman bütpərəstlər kimi çığırmağa davam etməyin, çünki onlar çox sözlərinin qışqırmaqla eşidiləcəyini düşünürlər”.

Müqəddəs kitabın hər hansı bir yerində çığırmağın duanın bir parçası olduğu haqqında deyilmir. Məzlumluq və təbiiliklə edilən dua həmişə Tanrıya yaxındır. Bəs özünü süni aparmaq duanın daha tez eşidilməsinə kömək edirmi? Təbii ki yox. Başqalarına göstəriş üçün dua edənlərə münafiqlər deyilir. Ona Tanrının Kəlamından olan təlimatları izləyərək dünyaya görünmək üçün yox, yalnız Tanrı üçün riyakarlıq olmadan sakitlikdə dua edək, Amin.