jcm-logo

Mərhəmətli danışmaq

xristian - Mərhəmətli danışmaq - kilsə yoldaşlığı - mərhəmətlicə danışmaq

Yaqub 1 : 26 – “Özlərini dindar görən və dillərini möhkəm tutamayanlar özlərini aldadarlar və inanacları gözdən düşər”.

Atasözləri 11 : 13 – “Bir qiybət göstərilən etimada xəyantədir, ancaq bir güvəniləcək insan sirr saxlayabilir”.

Koloselilər 4 : 6 – “Söhbətlərinizin hər zaman lütf dolu olmasına icazə verin, duzla tərbiyə edin, beıəcə hər kəsəs necə cavab veriləcəyini biləbilirsiniz”.

Aydındır ki, Bir xristian olaraq nə dedyimizə nəzarət etməyi öyrənmək gərəklidir, diqqət və məharətlə danışmağı öyrənək.

İlk dəfə xristian olduqda daha əvvəl öyrəndiyimiz bu danışıq vərdişlərini həm yaxşı həm pis tərəfləri ilə birlikdə gətirərik.

Pis danışma vərdişi çox məhvedici ola bilər; bunun nəticəsində istər evdə, işdə istərsə də kilsəmizin içində olsun tamamilə fərqli inşa edilmiş və qorunmuş ola bilcək hər yoldaşlığı məhv edə və yıxa  bilərik.

Ancaq bir dəfə, söylədiklərimizə nəzarət etməyi və istiqamətləndirməyi öyrənməyimizin gərəkli olduğunu dərk etdiyimizdə, Müqəddəs Kitabda xoş ünsiyyətin nəyə bənzədiyini bizə göstərən zəngin bir tövsiyə tapa bilərik və bunu incil modelinə uyğunlaşan danışıq qabiliyyəti olan kimsələrdən öyrənən bilərik.

İncildə xoş ünsiyyətdən bəhs edildiyi kimi mehriban danışdığımızda sahib olduğumuz hər əlaqəni bizə bağlı olduğu qədər inkişaf etdirmiş olarıq və beləcə sevgi dolu, sədaqətli və dürüst birisi kimi önə çıxarıq.

Məsih bizi mütəmaddi olaraq qoruyur ki, biz daimi olaraq yaxşı naliyyətlər əldə edə bilək, bizim vərdişlərimiz üzərində çalışmamız gərəklidir, lüzumsuz şeyləri danışmağı dayandırdığımızda dinləyici kütləmizi formalaşdrımağı məşq etməliyik ( ümumiyyətlə, biz özümüzü düşünməyə daha çox maraq göstəririk ) dinləyicilərimizə yardımçı olacaq şeyləri danışmağı öyrənməliyik.

Burada bizim üçün Tanrının xeyir-duası var çünki nitqimizi necə istifadə etməyimiz daxil olmaqla, onun yolunu izləməyi öyrənirik. Amin