jcm-logo

Mənim inancım zülmə görə heç vaxt sarsılmayıb – pakistanlı Rahiubin şəhadəti

Məsihə xidmət etmək, dünyanın ən çətin vəzifələrindən biridir. İsa Məsihin Özü bunu belə izah etdi; “Məndən ötrü hər kəs tərəfindən nifrət ediləcəksiniz”. Bu gün pakistanlı papaz Rafique Məsih İsanın xidmətkarı olaraq, gördüyü bütün ağır zülümlərə rəğmən dini dəyişdirməməsindən və qarşı-qarşıya olduğu əzablara baxmayaraq İsaya olan inacını necə və nə səbəbə qoruyub saxlaya bilməsindən bizə bəhs edir. Eyni zamanda bu çətin dövrlərdə inacının güclü olmasına gətirib çıxardır. Onun zülüm sırasındakı şəhadəti ümüdini itirmiş bir çox insan üçün böyük örnəkdir.