jcm-logo

Günahkarlar Tanrının aləminə girməyəcəklər

1 Korinflilərə 6:9-10 – “Məgər bilmirsiniz ki, saleh olmayanlar Allahın Padşahlığına girməyəcəklər? Aldanmayın. Nə əxlaqsızlar, nə bütpərəstlər, nə zinakarlar, nə kişi fahişələr, nə kişibazlarnə oğrular, nə tamahkarlar, nə içki düşkünləri, nə təhqiramiz danışanlar, nə də soyğunçular Tanrının Padşahlığına girməyəcəklər”.

Cənnət Tanrının taxtıdır və yer Onun ayaq taburudur. O bütün kainatın padişahıdır və Müqəddəs Kitaba bizə onun aləminə girə bilmək üçün Tanrının kəlamından gələn təlimatlara əsasən həyatlarımızı formalaşdırmağımızın gərəkli olduğunu söyləyir. Nə bütpərəstlər nə də zinakarlar onun aləminə girər. Tanrı belə insanları cahil və cəhalət olaraq adlandırır və onları bəyənmir çünki onlar zinalar edərək və bütprərəstliyə üstünlük verərək Tanrini rədd edirlər.

Spirt, yalan və aldatma kimi küfrlərdən qurtulun. Əəgər övladlarınızın zinakar və sapqın deyə çağrılmaqların istəmirsinizsə zina etmədən öncə özünüzü nikah münasibətiylə əhatələndirin. Bu şeyləri günah olaraq qəbul etməyən çox saylı insanlar və onlar bunu azadlıqlarının və gündəlik yaşamlarının bir parçası olaraq görürlər, lakin Müqəddəs Hədislər bunu zina olaraq adlandırır. Tanrı Padşahlığının bir parçası olmaq istəyirsinizsə özünüzü yalan, xəsislik, oğurluq, pislik, bütpərəstlik  zinadan uzaq tutmaq məcburiyyətindəsiniz, yalnız o zaman Tanrının kəlamı yerinə yetmiş olacaq və Tanrının padişahlığının qapıları üzünüzə açılmış olacaqdır. Amin