jcm-logo

Niyə İsanın yolunu izləməliyik? (Rahib Rafique Məsih tərəfindən)

Niyə İsanın yolunu izləməliyik? Müsəlmanalardan və başqa dinlərdən gələn insanların verdiyi bizi qarşı-qarşıya qoyan suallardan biridir. Onlar bir peyğəmbərə və Tanrıya sahib olduqlarını iddia edirlər, o zaman niyə inadıqlarını tərk edib, İsanın yolunu təqib etməlidirlər. Ən bəsit cavab başqa bir peyğəmbər yoxdu və İsa Məsihdən başqa heç kim sizləri qurtuluşa çıxarmağı təmin edəcək səlahiyyətə sahib edib deyil. Bir çoxu özünü peyğəmbər və ya Tanrı olduğunu iddia edı bilər amma İsanın vəd etdiyi qurtuluşu təmin edəməz. MİM (İsa Məsih Müsəlmanlar üçün), Rahib Rafique Məsih ilə əməkdaşlıq edərək sizə onlayn video tədris seriyası gətirir. Amin