jcm-logo

Günahlarınızı etiraf edin

Məsəllər 28:13 – “Kimsə öz günahlarını gizlədirsə, məqsədinə çatmayacaq, kim öz günahlarını etiraf etsə və onlara tövbə etsə, mərhəmət tapacaqdır”.

İnsan olduğumuza görə açıq-aşkar günah işləyirik. Özümüzü Tanrıdan gizlətmək əvəzinə biz ONUN qarşısında baş əyməli və günahlarımızın bağışlanmasını diləməliyik. O şəxs ki, günahlarını Tanrı qarşısında həqiqətən ürəkdən etiraf edir, şübhəsiz ki, Qüdrətli Tanrı onu bağışlayar. Biz bağışlanmaq və xilas olmaq üçün Tanrı qarşısında diz çökməli və günahlarımıza görə tövbə etməliyik.

Biz heç bir şeyi Tanrıdan gizlətməməliyik, onsuzda bunu bacara bilmərik, çünki O ağlımızın vəziyyətini yaxşı bilir. Gəlin günahlarımıza görə bugün tövbə edək; Səmimi şəkildə bağışlanma diləyək və səmavi sevən atamızın xeyir-duaları ilə zənginləşdirək. Amin.