jcm-logo

Şükür duasının vacibliyi

Məzmur 105:1 – “Rəbbinizə şükür edin, Onun adını çağırın və Onun əmrlərini xalq arasında elan edin.”

Biz Qüdrətli Tanrıya Onun bütün nemətləri üçün və hətta aldığımız hər bir nəfəs üçün belə şükr etməliyik. Həyatımızda Onun olduğu hər an üçün Ona minnətdar olmalıyıq. Biz bizi gündəlik çörəyimizlə təmin etdiyinə görə, gündəlik həyatımızın əsas ehtiyaclarını Ondan aldığımız təhlükəsizliyə, köməyə və sahib olduğumuz müdafiəni təmin etdiyinə görə öz minnətdarlığımızı İlahi Atamıza ifadə etməliyik.

Ağzımızdan çıxan hər bir şükür duası bizim Rəbbimizə olan sarsılmaz inancımıza və sevgimizə şahid olur. Onun nemətlərini və möcüzələrini Möminlər arasında bölüşmək bizim vəzifəmizdir. Biz İsa Məsihin bu dünyaya yalnız Məsih olaraq deyil, eyni zamanda bütün bu yaradılış üçün yeganə həqiqi Xilaskar olduğunu da deməliyik. Son nəfəsimizə qədər onun lütfünə şükr etməliyik, çünki bütün bu olanlar və biz ona görəyik. Amin.