jcm-logo

10 Hukum Perintah Yang Elohim Berikan Untuk Semua Manusia

10 Hukum Perintah Yang Elohim Berikan Untuk Semua Manusia

Jangan ada tuhan lain di hadapan-Ku

Jangan membuat bagimu patung, jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya

Jangan menyebut Nama Tuhan dengan sembarangan

Ingat dan kuduskanlah hari Shabbat

Hormati Ayah dan Ibumu

Jangan membunuh

Jangan berzinah

Jangan mencuri

Jangan bersaksi dusta

Jangan mengingini milik sesamamu