jcm-logo

Doa Melepaskan Ikatan Kuasa Jahat Didalam Nama Yeshua Hamasiach

Tuhan Yeshua Hamasiach, saya mohon ampun atas dosa-dosa saya. Saya mohon darahmu yang telah tercurah di Golgota membasuh saya. Saya ingin dilayakkan menggunakan nama Yeshua Hamasiach untuk mengusir setan dan iblis. Oleh karena itu, semua bentuk perjanjian dengan iblis dan malaikat-malaikatnya, segala bentuk persekutuan dan penggunaan jasa-jasanya, saya batalkan dan tolak dalam nama Yeshua Hamasiach.

Selanjutnya, perjanjian, persekutuan, dan jasa yang kuterima hanya dari Bapa di dalam Tuhan Yeshua Hamasiach saja. mulai sekarang Rohmu yang kudus saya undang bekerja dalam diri saya, menuntun saya masuk dalam kerajaan-Mu. Malaikatmu saya undang menjagai saya senantiasa.

Bapa Terimakasih atas kelepasan, kemerdekaan dan pemulihan yang Engkau kerjakan dan berikan kepada saya di dalam Yeshua Hamasiach, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup dan yang mengasihi saya. Amen