jcm-logo

Mazmur 1

Mazmur 1

Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.

Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Amin.