jcm-logo

Mazmur 14

Mazmur 14

Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Elohim. Mereka semua telah menyeleweng semuanya telah bejat tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak.

Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan yang memakan habis umat-Ku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar sebab Elohim menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel! Apabila Tuhan memulihkan keadaan umat-Nya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Haleluya.