jcm-logo

Jaminan Keselamatan Di Dalam Yeshua

Sebuah ketetapan jaminan keselamatan dari Elohim, yaitu melalui Yeshua hamasiach. Yeshua hamasiach adalah Firman yang keluar dari dalam Elohim sendiri yang di utus kedalam dunia untuk menjadi korban penebus dosa, menjadi korban keselamatan bagi umat manusia. Dia adalah satu-satunya jalan untuk manusia mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan dari hukuman kekal atas dosa-dosa yang sudah di… Lanjutkan membaca Jaminan Keselamatan Di Dalam Yeshua